Veelgestelde vragen

In afwachting van de praktische handleiding, beantwoorden we de meest gestelde vragen op deze pagina. Vind je je antwoord niet? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

Wat is het verschil tussen een haag en een heg?

Deze termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Het verschil is dat een haag vaker geschoren wordt dan een heg, gemiddeld 1 keer per jaar. Een heg is een dichtere rij struiken die vrij mogen uitgroeien en ook enkele meters breed kan worden. Soms staat er ook een boom tussen terwijl dit bij een haag niet het geval is.

Wij gebruiken de term heg en bedoelen hiermee zowel de heggen als de hagen.

Alle soorten hagen kunnen gelegd worden.


Kunnen alle heggen gelegd worden?

Ja, in principe kunnen alle hagen gevlochten worden als ze:

  1. minstens 3 meter hoog zijn
  2. ongeveer 25 meter lang zijn
  3. ongeveer 4 à 5 cm stamdikte hebben

Vrijwel alle soorten loofhout zijn te vlechten. Veel hangt af van wat de functie is van de gevlochten heg. Als bijvoorbeeld de gevlochten heg als veekering dient, bestaat de heg best enkel uit soorten die het vee niet graag eet of hen ervan weerhoudt te eten omwille van dikke doornen.

Volgende soorten kan je vlechten: beuk, haagbeuk, gele kornoelje, wilg, es, linde, meidoorn...

Sleedoorn vermijd je dan best weer omdat deze soort zich via worteluitlopers te snel verspreidt en wel heel venijnige doornen heeft.

 

Meer info over inheems plantgoed dat je goed kan leggen, vind je in de Plant-Wijzer.


Welke technieken bestaan er om heggen te leggen?

Er bestaan verschillende technieken om heggen te leggen. In België alleen al zijn er minstens 6 technieken die van oudsher gebruikt werden om heggen te leggen. Via dit platform zullen we drie technieken praktisch toelichten.  

  • Heggen leggen met staken en binders
  • Heggen leggen volgens natuurbehoudsstijl
  • Heggen leggen volgens de boerenstijl

Welk plantgoed gebruik je best voor hagen die je later wil leggen?

Je kan in principe met de meeste inheemse soorten loofhout gaan leggen. Hou bij de soortenkeuze best rekening met planten die streekeigen Check eventueel het label plant van hier en houdt rekening met de functie van de heg (veekerend, verhogen biodiversiteit) en de wensen van de eigenaar of beheerder.

Klik hier voor een lijst van plantgoed en tips bij het aanleggen van een haag die je later wil leggen.